תמונה נושאים הלכתיים קצרים

נושאים הלכתיים קצרים

רופא גבר המטפל באישה
כידוע אסור לגבר זר לגעת באישה שאינה אשתו או בתו וכו’
אמנם רופא אשר מטפל בפציינטים לא חל עליו איסור נגיעה כאשר הוא לצורך רפואה
נשאלת השאלה, אם כן האם הטיפול ע”י רופא לאסטתיקה ג”כ נחשב צורך רפואי או לאו?
נגשתי לרב שמואל אליעזר שטרן שליט”א, רב מערב ב”ב, ושאלתי – האם מותר לאישה לעבור טיפול אסטטי אצל רופא גבר?
לאחר עיון ובדיקה פסק הרב – באופן עקרוני אין בעיה לרופא לטפל באישה אך רצוי שילבש כפפות וכך לא תהיה נגיעה של ממש.

בעניין טיפול שלא הצליח לשביעות רצון המטופל
ידועה ההלכה כי רופא מנתח, והניתוח לא הצליח – כיוון שגוף האדם אינו אבסולוטי, והתגובה לניתוח משתנה מאדם לאדם – בכל זאת חייב המטופל לשלם את עלות הניתוח, אלא אם הייתה רשלות רפואית ברורה
ובעצם – התשלום לרופא הינו עבור הניתוח ולא עבור התוצאה
ואילו, בהעסקת צבעי, שצבע את הדירה ועבודתו אינה עולה יפה – אין משלמים לו את שכרו. ומדוע?
בהעסקת צבעי, אנו משלמים על התוצאה ולא עבור העבודה.
נשאלה השאלה -האם ברפואה אסתטית, התשלום הוא עבור הטיפול כמו בניתוח, או עבור התוצאה כמו אצל צבאי? האם כשהטיפול אינו משביע רצון צריך לשלם או לא?

לפני מס’ שנים נגשתי לרב יעקב פלק זצ”ל, דיין (לשעבר) בבית הדין של הר’ ניסים קרליץ שליט”א, בהתיעצות עם הרב ניסים קרליץ שליט”א נפסק כי רפואה אסטתית היא רפואה לכל דבר והתשלום הינו עבור הטיפול ולא עבור התוצאה.

(הנכתב לעיל נכתב לעיון בלבד, ואי אפשר לפסוק הלכה מרוח הדברים)

 

נושאים הלכתיים קצרים

רופא גבר המטפל באישה
כידוע אסור לגבר זר לגעת באישה שאינה אשתו או בתו וכו’
אמנם רופא אשר מטפל בפציינטים לא חל עליו איסור נגיעה כאשר הוא לצורך רפואה
נשאלת השאלה, אם כן האם הטיפול ע”י רופא לאסטתיקה ג”כ נחשב צורך רפואי או לאו?
נגשתי לרב שמואל אליעזר שטרן שליט”א, רב מערב ב”ב, ושאלתי – האם מותר לאישה לעבור טיפול אסטטי אצל רופא גבר?
לאחר עיון ובדיקה פסק הרב – באופן עקרוני אין בעיה לרופא לטפל באישה אך רצוי שילבש כפפות וכך לא תהיה נגיעה של ממש.

בעניין טיפול שלא הצליח לשביעות רצון המטופל
ידועה ההלכה כי רופא מנתח, והניתוח לא הצליח – כיוון שגוף האדם אינו אבסולוטי, והתגובה לניתוח משתנה מאדם לאדם – בכל זאת חייב המטופל לשלם את עלות הניתוח, אלא אם הייתה רשלות רפואית ברורה
ובעצם – התשלום לרופא הינו עבור הניתוח ולא עבור התוצאה
ואילו, בהעסקת צבעי, שצבע את הדירה ועבודתו אינה עולה יפה – אין משלמים לו את שכרו. ומדוע?
בהעסקת צבעי, אנו משלמים על התוצאה ולא עבור העבודה.
נשאלה השאלה -האם ברפואה אסתטית, התשלום הוא עבור הטיפול כמו בניתוח, או עבור התוצאה כמו אצל צבאי? האם כשהטיפול אינו משביע רצון צריך לשלם או לא?

לפני מס’ שנים נגשתי לרב יעקב פלק זצ”ל, דיין (לשעבר) בבית הדין של הר’ ניסים קרליץ שליט”א, בהתיעצות עם הרב ניסים קרליץ שליט”א נפסק כי רפואה אסטתית היא רפואה לכל דבר והתשלום הינו עבור הטיפול ולא עבור התוצאה.

(הנכתב לעיל נכתב לעיון בלבד, ואי אפשר לפסוק הלכה מרוח הדברים)

 


עוד מאמרים

הסרת שיער – השיטות השונות

הסרת שיער – השיטות השונות

יופי וצניעות

יופי וצניעות

הסרת שיער בעין ההלכה

הסרת שיער בעין ההלכה