תמונה הסרת שיער בעין ההלכה

הסרת שיער בעין ההלכה

יש בנידון של הסדרת שיער בעין ההלכה בעיקר שני היבטים – אחד לגברים והשני לנשים.

הסרת שיער לגבר
כתוב בתורה “ולא ילבש זכר שמלת אישה (דברים כ”ב, ה)
ועל זה כותבת הגמרא (נזיר דף נ”ט) אמר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן המעביר בית השחי ובית הערוב לוקה ב”לא ילבש”
וביאור העניין דמצוי שדרך נשים להסיר שיער ולהתיפות בצורה זו. ממילא אסור לגברים לעשות כן.
וכתב השולחן ערוך (חלק ג’ יורה דעה סי’ קפ”ב) – אסור לגבר להוריד שיער מבית השחי וממקום הערווה (מפשעה) ושאר האיברים מותר להסיר שיער אך לא בתער.

הרמ”א (במקום) מוסיף – מותר לכתחילה להוריד שיער בשאר האיזורים שלא על ידי תער, אך יראי שמים נמנעים גם מזה

למדנו, כי הסרת שיער לגברים והיא בעיתית מאד מ- 2 מניעות עיקריות:

  1. אסור להסיר שיער כלל מבית השחי ומהמפשעה.
  2. ברב מכשירי הלייזר להסרת שיער יש לגלח לפני הטיפול, וגילוח בד”כ נעשה בתער (במספרים הדבר קשה ביותר, ומשאיר שיער מבצבץ שעלול לגרום לכויה!)

הסרת שיער בפנים לגבר:
הסרת שיער בפנים, היא נידון שונה לחלוטין – מותר לסדר את הזקן או לסדר את העור (ליצור פס יפה ונקי) באמצעות לייזר. כמובן – יש להקפיד על גילוח בצורה המותרת עפ”י ההלכה.
להסרת שיער במכשיר לייזר מסוג ‘קנדלה’ יש יתרון משמעותי, כיון שאין צורך בגילוח מקדים לטיפול!
(הנאמר לעיל הינו לעיון, ולהלכה יש להועץ עם רב או מורה הוראה)

הסרת שיער לאישה
אישה הטובלת לטהרתה צריכה להקפיד שלא יהיה על בשרה דבר זר החוצץ בין גופה לבין המקוה.
גוף זר – דברים שנמצאים על הגוף ואמורים להפרד ממנו – לכן גם שיער שאישה מתכנתת להוריד, חייבת להסירו לפני הטבילה
אישה המסירה את שיערה ע”י שעווה עליה להזהר שלא להסיר את השיער ביום הטבילה עצמו מחשש שישאר על גופה חלק קטן מהשוועה המהווה חציצה.
(הנאמר לעיל הינו לעיון, ולהלכה יש להועץ עם רב או מורה הוראה)

 

טיפולי יופי לגברים בעין ההלכה

איפור, טיפולי אסתטיקה ומריחת קרם

כל דבר שעשוי ליופי בלבד הרי הוא משום “לא ילבש” לפי בבלכה.
אך טיפול הנובע מכיעור או מראה מוזר – מותר להלכה אף לגבר.לדוגמא – סידור גבות למטרת יופי כמו שנשים עושות – גבות מעוצבות, הרי זה אסור, אך אם יש לו גבות עבות מאד עד כדי שנראה מוזר, או גבות מחוברות בצורה שנדמית כגבה אחת, בוודאי מותר להוריד את השיער המיותר מפני שהכוונה אינה ליופי, כי אם למנוע מראה מוזר ומכוער.
וזה מותר לכתחילה.


הסרת שיער בעין ההלכה

יש בנידון של הסדרת שיער בעין ההלכה בעיקר שני היבטים – אחד לגברים והשני לנשים.

הסרת שיער לגבר
כתוב בתורה “ולא ילבש זכר שמלת אישה (דברים כ”ב, ה)
ועל זה כותבת הגמרא (נזיר דף נ”ט) אמר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן המעביר בית השחי ובית הערוב לוקה ב”לא ילבש”
וביאור העניין דמצוי שדרך נשים להסיר שיער ולהתיפות בצורה זו. ממילא אסור לגברים לעשות כן.
וכתב השולחן ערוך (חלק ג’ יורה דעה סי’ קפ”ב) – אסור לגבר להוריד שיער מבית השחי וממקום הערווה (מפשעה) ושאר האיברים מותר להסיר שיער אך לא בתער.

הרמ”א (במקום) מוסיף – מותר לכתחילה להוריד שיער בשאר האיזורים שלא על ידי תער, אך יראי שמים נמנעים גם מזה

למדנו, כי הסרת שיער לגברים והיא בעיתית מאד מ- 2 מניעות עיקריות:

  1. אסור להסיר שיער כלל מבית השחי ומהמפשעה.
  2. ברב מכשירי הלייזר להסרת שיער יש לגלח לפני הטיפול, וגילוח בד”כ נעשה בתער (במספרים הדבר קשה ביותר, ומשאיר שיער מבצבץ שעלול לגרום לכויה!)

הסרת שיער בפנים לגבר:
הסרת שיער בפנים, היא נידון שונה לחלוטין – מותר לסדר את הזקן או לסדר את העור (ליצור פס יפה ונקי) באמצעות לייזר. כמובן – יש להקפיד על גילוח בצורה המותרת עפ”י ההלכה.
להסרת שיער במכשיר לייזר מסוג ‘קנדלה’ יש יתרון משמעותי, כיון שאין צורך בגילוח מקדים לטיפול!
(הנאמר לעיל הינו לעיון, ולהלכה יש להועץ עם רב או מורה הוראה)

הסרת שיער לאישה
אישה הטובלת לטהרתה צריכה להקפיד שלא יהיה על בשרה דבר זר החוצץ בין גופה לבין המקוה.
גוף זר – דברים שנמצאים על הגוף ואמורים להפרד ממנו – לכן גם שיער שאישה מתכנתת להוריד, חייבת להסירו לפני הטבילה
אישה המסירה את שיערה ע”י שעווה עליה להזהר שלא להסיר את השיער ביום הטבילה עצמו מחשש שישאר על גופה חלק קטן מהשוועה המהווה חציצה.
(הנאמר לעיל הינו לעיון, ולהלכה יש להועץ עם רב או מורה הוראה)

 

טיפולי יופי לגברים בעין ההלכה

איפור, טיפולי אסתטיקה ומריחת קרם

כל דבר שעשוי ליופי בלבד הרי הוא משום “לא ילבש” לפי בבלכה.
אך טיפול הנובע מכיעור או מראה מוזר – מותר להלכה אף לגבר.לדוגמא – סידור גבות למטרת יופי כמו שנשים עושות – גבות מעוצבות, הרי זה אסור, אך אם יש לו גבות עבות מאד עד כדי שנראה מוזר, או גבות מחוברות בצורה שנדמית כגבה אחת, בוודאי מותר להוריד את השיער המיותר מפני שהכוונה אינה ליופי, כי אם למנוע מראה מוזר ומכוער.
וזה מותר לכתחילה.

עוד מאמרים

הסרת שיער – השיטות השונות

יופי וצניעות

נושאים הלכתיים קצרים